Kiitos kaikille tukijoilleni!

Työ oikeudenmukaisemman Suomen puolesta jatkuu Demariopiskelijoiden toiminnan piirissä. Pettymys on suuri, mutta samalla myös ilo nuorten tovereiden menestymisestä valtakunnallisesti on iso. Eespäin! Hanna

Kehitysyhteistyö on tärkeää

Jyväskylässä järjestettiin Globaalipolitiikka.NYT.-keskustelutilaisuus perjantaina 27.3.2015. Eduskuntavaaliehdokas Hanna Huumonen haastoi kehitysministerin erityisavustaja Sonja Kekkosta Suomen kehityspolitiikasta. Ulkoasiainministeriö teetti tammikuussa Taloustutkimus Oy:llä tutkimuksen siitä, miten hyvin suomalaiset tuntevat maailman tilan ja vuosituhattavoitteiden toteutumisen. Vuosituhattavoitteiden määräaika umpeutuu tänä vuonna ja ne ovat olleet monelta osin menestystarina. Tutkimus osoitti, että 8/10 suomalaisesta uskoo, että köyhyys on huomattavasti lisääntynyt, vaikka äärimmäinen köyhyys saatiin puolitettua (1990-luvun alun…

Vähävaraisten liikkumisen esteet poistettava

Julkaistu Keskisuomalaisessa 27.3.2015 Tauno Ahonen viittasi (Ksml 9.3.) nuoren Sara Virtasen huoleen (Ksml 2.3.) siitä, kuinka kallista liikunnan harrastaminen voi olla eikä kaikilla ole yksinkertaisesti varaa liikkua. Ahonen nostaa esille lenkkeilyn ja hyötyliikunnan mahdollisuudet nuorten liikuttamiseksi ja peräänkuuluttaa nuorten oman aloitekyvyn puutetta syynä liikkumattomuudelle. Minä en syyttäisi nuoria. Vähäinen liikkuminen ei ole aina kiinni yksilön tahdosta. Mahdollisuudet eivät aina kohtaa…

Sukupuolisensitiivinen varhaiskasvatus on lapsen oikeus

Tytöille barbeja ja pojille paloautoja. Tytöt rakentavat päiväkodin pihalla hiekkakakkuja,  valmistautuen tulevaan rooliinsa naisena. Poikien leikit ovat rajumpia, tietenkin, pitäähän  miehen olla kova ja osata pitää huoli perheestään. Niin se käy. Itseasiassa niin ei saisi käydä. Tutkimukset kertovat karua tarinaa lasten tulevaisuudesta. On viitteitä siitä, että ​esimerkiksi  vanhempien kiitoksiin ja kannustamiseen vaikuttavat lapsen sukupuoli​ ja siihen liittyvät yleiset  odotukset. “Tytöt ovat uutteria, mutta eivät välttämättä yhtä lahjakkaita kuin laiskat pojat, jotka  puhkeaisivat kukkaan, jos viitsisivät pikkuisen pinnistää.” Poikien kasvatuksessa taas ei ole  tilaa herkkyydelle tai tunteista puhumiselle. Kaksilokeroinen sukupuolikäsitys toistuu yhä liian voimakkaasti varhaiskasvatuksessamme,  vaikka jokaisen 2010-luvulla aloittaneen varhaiskasvatuksen opiskelijamme opintoihin kuuluu sukupuolisensitiivinen pedagogiikka. Sukupuolisensitiivinen kasvatus tarkoittaa sellaista  kasvatuspedagogiikkaa, jossa otetaan erityisesti huomioon sukupuoliin liittyvät käsitykset ja  stereotypiat. Sukupuolisensitiivisyys ei hälvennä kokonaan sukupuolta, vaan pikemminkin luo  puitteet perinteisten roolien tutkimiselle, itsereflektoinnille ja sitä kautta oman sukupuoli­identiteetin määrittelemiselle. Sukupuoli­identiteetti tulisi nähdä pikemminkin dynaamisena jatkumona. Jokaisen lapsen  sukupuolen​ itsemäärittely- ja itsemäärittelemättömyysoikeuden​ tulisi toteutua. Tämä tarkoittaa oikeutta määritellä itse itsensä, myös oma sukupuolensa, ja tulla kunnioitetuksi ja arvostetuksi  juuri sellaisena kuin on, juuri niine mieltymyksineen, jotka itsellä on, ilman että hänen  kokemustaan kyseenalaistetaan. OKM:n rahoittamassa Naisasialiitto Unionin hankkeessa ​“Sukupuolisensitiivisyys  varhaiskasvatuksessa ­ tasa­arvoinen kohtaaminen päiväkodissa” (2014­15)​ esitellään tasa-arvoisen kasvattajan muistilista. Listassa kiinnitetään huomiota pieniin, mutta merkittäviin  asioihin, kuten siihen minkälaista sukupuoliroolia itse [pedagogina] ilmennän päiväkodissa?  Puhunko lasten kuullen ”naisten” ja ”miesten” asioista rajoittavasti? Miten puhun henkilöistä,  joiden sukupuoli ei ole yksiselitteisesti määriteltävissä? Kenelle soitan vanhemmista  ensisijaisesti, kun lapsi on sairas? Mitä ehdotan tytölle tai pojalle, joka tulee luokseni sanoen,  että hänellä on tylsää? Minkälaisia kirjoja luen lapsille? Keskustelenko lasten kanssa asiasta,  mikäli huomaan kirjoissa sukupuolistereotyyppisiä asetelmia? Ovatko kirjoissa pojat usein  pääosassa ja pelastavat tyttöjä? Hoivaavatko tytöt eläimiä tai lapsia ja ovat kiinnostuneita  ulkonäköasioista? Lasikattoja rakennetaan jo varhaislapsuudessa. Kodin ja sieltä kumpuavien asenteiden rooli  on merkittävä, mutta laadukkaan, sukupuolisensitiivisen varhaiskasvatuksen avulla voimme  purkaa näitä konventioita ja sukupuolen perusteella “itseään toteuttavia ennustuksia”. Avoin ja  stereotypioita kyseenalaistava kasvatus luo turvallisen paikan myös trans-­, inter­- ja  muunsukupuolisille lapsille, joille jähmeät sukupuoliroolit eivät istu. Varhaiskasvatuksen pitäisi  aina tukea lapsen itsetuntoa ja myönteistä kehonkuvaa. Stereotypioita vahvistava kasvatus ei  tätä tue. Lähteet: http://www.naisunioni.fi/doc/tasa­arvoisen_kasvattajan_muistilista.2014.pdf http://www.tasa­arvoinenvarhaiskasvatus.fi/wp/wp­content/uploads/2014/03/Mit%C3% A4­kasvattajan­on­tarpeen­tiet%C3%A4%C3%A4­sukupuolen­moninaisuudesta.pdf http://yle.fi/uutiset/tutkimus_vanhemmat_tekevat_tietamattaan_tytoista_alisuoriutujia/6492295

Nuoret Demariehdokkaat: Suomi tarvitsee energiaremontin!

Energia-ala on murroksessa. Älykkään energiakäytön ratkaisut edistyvät nopeasti ja uusiutuva energia on tehnyt läpimurron. Ilmastonmuutos voidaan torjua, jos tartumme jo tänään mahdollisuuteen ja aloitamme määrätietoiset toimenpiteet fossiilisista polttoaineista luopumiseksi.   Puhtaan teknologian buumi, cleantech, synnyttää huimat näkymät alan teollisuudelle. Työpaikat syntyvät sinne, missä kotimarkkinat toimivat. Suomella on tähän kasvuun kaikki edellytykset, mutta toistaiseksi ajamme vielä käsijarru päällä nojaten vanhan maailman…

Nainen, ole mies.

“Kärjistettynä sukupuolten välinen tasa-arvo on tarkoittanut demareille sitä, että tullakseen tasa-arvoisiksi naisten kannattaisi pyrkiä olemaan vähän niin kuin miesten.” Ylioppilaslehti 3/2015   Naistenpäivän alla Ylioppilaslehti uudelleenmääritteli sosialidemokraattisen tasa-arvokäsitteen. Eikö nykyinen opiskelijasukupolvi tosiaan ole päässyt tasa-arvoajattelussa tämän pidemmälle?

AVOIN KIRJE KRISTILLISDEMOKRAATEILLE

Arvon Kristillisdemokraatit, KD-lehden toimitus nosti tänään esille STT:n uutisen viime marraskuun lopulta, jossa puolueenne puheenjohtaja Päivi Räsänen toteaa puolueenne tavoitteeksi uuden avioliittolain pyörtämisen. KD on profiloitunut perheiden asiaa ajavaksi puolueeksi. Olen todella hämmästynyt siitä, kuinka paljon KD näkee vaivaa sen eteen, etteivät kaikki perheet olisi lain edessä tasavertaisia. Yksinhuoltajaperheet, sinkut ja samansukupuoliset parit eivät selvästikään mahdu puolueenne agendalle. Toivoisin, että…

Kokoomus polkemassa ihmisten perusoikeuksia

Taas alkoi norminpurkutalkoot. Tällä kertaa Kokoomuksen eduskuntaryhmän toimesta. Nyt norminpurkamisinto kohdistuu vammaisiin, ikäihmisiin ja muihin esteetöntä rakentamista tarvitseviin. Muun muassa märkätilojen kokovaatimuksista halutaan tinkiä ja rakentamisen muita esteettömyysvaatimuksia lieventää. Kokoomuksen eduskuntaryhmä perustelee asiaa taloudellisilla säästöillä. Ympäristoministeriön selvityksen (2014) mukaan esteettömyydestä johtuvat rakentamiskustannukset ovat alhaisia suhteessa niistä saatuihin hyötyihin. Esteettömyysmääräyksistä aiheutuvat kustannukset ovat noin 1−2 % asuinneliön rakentamiskustannuksista. Usein mainitaan esteettömän…