3+10 syytä äänestää Hannaa eduskuntavaaliehdokkaaksi

Olen 29-vuotias äiti, asiantuntija ja sosialidemokraatti Helsingistä. Tavoittelen SDP:n eduskuntavaaliehdokkuutta 2019 jäsenäänestyksen kautta numerolla 13.

 

3 tosiasiaa minusta

 1. Tärkein tittelini on jo kaksi kuukautta ollut äiti. Tarvitsemme tasa-arvoisempaa perhepolitiikkaa. Esimerkiksi perhevapaat on jaettava niin, että ne tukevat lapsen kasvua ja tasa-arvoista vanhemmuutta, joka heijastuu myös työelämään
 2. Työkseni toimin asiantuntijana. Olen yhteisöllisyyden ja hyvinvoinnin asiantuntija SAKKI ry:ssa. Olen siis amisten sosiaalipoliittinen edunvalvoja. Aiemmin olen työskennellyt Brysselissä Euroopan parlamentissa mepin avustajana, Metropolia ammattikorkeakoulun opiskelijakunnassa liikunta-asiantuntijana ja yli kymmenen vuotta ryhmäliikuntaohjaajana Helsingissä ja Jyväskylässä. Koulutukseltani olen yhteiskuntatieteiden kandidaatti ja media-assistentti.
 3. Sosialidemokraatti olen nyt ja ikuisesti. Olen ollut opiskeluaikojeni alusta asti mukana demareissa. Ensimmäisen vaalivoittoni koin päästessäni ylioppilaskunnan edustajistoon demariopiskelijoiden listalta. Ylioppilaskunnan hallituksen varapuheenjohtajana toimittuani ponnistin valtakunnan opiskelijapolitiikkaan
  Opiskelijoiden liikuntaliiton puheenjohtajaksi ja SONKin liittohallitukseen. Merkittävimpiä asioita minulle on ollut toimia SONKin puheenjohtajana 2015-2016. Sieltä tieni vei vuodeksi Brysseliin ihailemani Liisa Jaakonsaaren avustajaksi. Nyt viimeistelen äitiyslomaani ja paluuta työhöni nuorten parissa Suomen ammattiin opiskelevien liiton asiantuntijana.

 

10 teesiäni

 1. Perheet. Yhdenvertaisuuden tulee poikkileikata kaikkea lainsäädäntöä. Haluan tasa-arvoisen perhevapaamallin, jossa molemmat vanhemmat saavat yhtä paljon arvokasta aikaa lapsensa kanssa. Laadukas, riittävästi resursoitu ja sukupuolisensitiivinen varhaiskasvatus on lapsen subjektiivinen oikeus. Tarvitsemme lisää  panostuksia neuvolapalveluihin. Hedelmöityshoitoihin hakeutumisen ja saamisen sääntelyä on höllennettävä. Perheiden moninaisuus ja sateenkaariperheet on tuotava lähemmäs lainsäätäjiä.
 2. Koulutus. Perutaan koulutusleikkaukset. Toteutetaan aidosti maksuton toinen aste. Pidennetään oppivelvollisuusikää ja turvataan turvallinen ja syrjinnästä vapaa peruskoulutaival jokaiselle lapselle.
 3. Kulttuuri ja liikunta kuuluu kaikille. Lasten ja nuorten kulttuuria tulee tehdä osallistaen ja kohderyhmän ehdoilla. Harrastamisen hintalappu ei saa muodostua perheille esteeksi liikkua ja harrastaa. Matalan kynnyksen liikunta ja liikuntapaikkarakentaminen tulisi olla valtion liikuntaneuvoston prioriteettina.
 4. Esteettömyys on ihmisoikeus. Vammaispolitiikka on nostettava äänekkäämmin esille ja palveluja tulee järjestää asianomaisten ehdoilla. Moninainen ja esteetön rakentaminen on välttämättömyys.
 5. Ehdoton ei rasismille ja vihapuheelle. Rasismi ja vihapuhe tulisi määritellä ja kirjata rikoslakiin. Raiskauslainsäädäntöä on tiukennettava määritelmältään suostumusperusteiseksi. Nettivihan ja -kiusaamisen torjuntaan on panostettava kunnianhimoisesti ja määrätietoisesti. Ääriliikehdinnälle ei tule antaa tilaa Suomessa.
 6. Kaupungistuminen on tosiasia ja investointien tulisi tukea sitä. Kattava julkinen liikenne niin renkailla, kuin raiteillakin tulisi tehdä Suomessa sujuvaksi ja ensisijaiseksi pitkän matkan liikkumismuodoksi. Moninaiset ja avoimet kaupungit ovat avaimia Suomen globaaliin menestykseen.
 7. Siirrytään kohti Yleisturvaa. Kaikilla on oltava oikeus toimeentuloon, jolla taataan katto pään päällä ja ruoka pöytään. Näin opiskelijat ja eläkeläiset nostetaan köyhyysloukuista, tuetaan pienituloisia perheitä, sekä kannustetaan työttömiä keskittämään aikansa työnhakuun.
 8. Puhdas ympäristö ja kestävä energiapolitiikka ohjaamaan päätöksentekoa.Muovijäte on jäämässä historiaan jo EU:nkin puolesta. Kestävän kehityksen tulee olla yksi arviointikriteeri kaikessa poliittisessa päätöksenteossa. Energiapolitiikan tulee olla kunnianhimoista ja Suomen on pyrittävä hiilineutraaliutta kohti..
 9. Sopimusyhteiskunta takaa rauhan. Vahva ay-liike ja sopimusyhteiskunta on myös työantajan turva. Yhdistymisvapauden ja työntekijöiden turvan puolesta on taisteltava kestävästi ja pitkäjänteisesti. Työlainsäädännön tulee kohdella kaikkia samanarvoisesti, eikä esimerkiksi syrjiä alle 30-vuotiaita.
 10. Olen vahvan ja yhtenäisen EU:n kannattaja. Suomen tulisi ottaa vahvempi ote unioniin liittyvistä asioista. EU-politiikka ei ole ulkopolitiikkaa, vaan sisäpolitiikkaa. Uskon, että vapaakauppa on mahdollisuus oikeudenmukaisesti valjastettuna.