Kasvot peilissä

Julkaistu Demokraatissa 15.9.2016.

Kun katson peiliin, tällä hetkellä sieltä katsovat takaisin aikamoiset silmäpussit. Välillä valvon öitä, kun herään innostuneena siitä, että muutan kohta Brysseliin.

Kun mietin aikaani Sonkissa ja ylipäätään sd-liikkeessä, haluan, että minulla on peiliin katsoessani tunne, että pystyn seisomaan tekemieni asioiden takana. Että kestän katsoa itseäni peilistä. Välillä on kausia, jolloin sanon itselleni, että ”älä unohda sitä, kuka olet”. Täytyy muistaa, että aina ei voi miellyttää kaikkia. On tehtävä se, mikä on oikein. Välillä se on raskasta, ja välillä tämä poliittinen peli vain on sellaista, että siitä tulee niitä silmäpusseja.

Haluan pysyä aitona itsenäni. Olla vielä viidenkymmenen vuoden päästä se vähän sinisilmäinen, kiroileva feministi, mitä olen tänäkin päivänä. En tahdo harmaantua henkisesti. Haluan edelleen kulkea nahkatakissa ja Pokemon-paidassa.
Katsoessani peiliin on hienoa tajuta, että olen oikeasti tässä, olen olemassa ja olen päässyt tekemään tosi siistejä juttuja. Se ei ole mitenkään itsestäänselvää. Teini-iässä, kun olimme äitini kanssa juuri muuttaneet Heinolaan, elin aika vaikeita aikoja. Oli epävarmaa, että pystynkö valmistumaan yläasteelta, mitä teen elämälläni – vai teenkö mitään. Ne olivat todella rankkoja aikoja silloin nuorena.

Silloin kuitenkin ymmärsin, mitä oikeasti tarkoittaa, kun on olemassa hyvinvointiyhteiskunta, jossa on turvaverkot, joista pystyy ponnistamaan eteenpäin. Olen kiitollinen, että ymmärsin niiden tärkeyden. Olen myös kiitollinen siitä, että olen nyt tässä.

Näiden kokemusten takia minusta on tullut myös demari. Toivon ettei kukaan joudu käymään niin syvällä, ja synkässä paikassa, missä minä olen joutunut käymään tosi nuorena. Ja jos joutuu, toivon, että on olemassa tukea, jonka avulla sieltä pääsee ylös. Joka päivä, kun katson itseäni peiliin, muistan sen, miten siistiä on, kun olen nyt tässä.
Haluan olla sellainen ihminen, joka innostaa ja nostaa muita. Kukaan ei pysty yksin nousemaan.

 

Hanna Huumonen on SONK ry:n puheenjohtaja ja aloittaa europarlamentaarikko Liisa Jaakonsaaren (sd.) avustajana lokakuun 2016 alussa.

 

Teksti: Nora Vilva

Juttu ilmestyi ensin Demokraatin viikkolehdessä 15.9.2016.

Opittaisiinko jo virheistämme?

Julkaistu Demokraatissa 8.5.2015.

Suomen sosialidemokraattinen puolue on puolustanut sivistystä ja maksutonta koulutusta koko olemassaolonsa ajan. Maksuttomalla koulutuksella turvataan paitsi kansalaisten tasa-arvoiset mahdollisuudet ja sosiaalinen liikkuvuus, myös demokratian toimivuus.

SDP siirtyi kuitenkin viime puoluekokouksessaan porvaripuolueiden hikiseen kylkeen hyväksyessään aloitteen, jonka mukaan puolueen tulee toimia niin, että EU/ETA-alueen ulkopuolelta tulevilta opiskelijoilta voidaan periä lukukausimaksuja.

Lukukausimaksuja on kokeiltu aiemmin sekä Suomessa (2010 vuonna aloitettu kokeilu) että Ruotsissa – molemmissa negatiivisin tuloksin. Opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman seuranta- ja arviointityöryhmän loppuraportissa todettiin, etteivät lukukausimaksut onnistuneet edistämään kansainvälistymistä, kasvattamaan korkeakoulutuksen vetovoimaa, vieraskielisten tutkintojen laatua tai edes tuomaan taloudellista tuottoa tai säästöjä.

Ruotsissa lukukausimaksukokeilu tuotti tappiota ja ulkomaalaisten opiskelijoiden osuus tippui ensimmäisenä vuonna yli 90 prosenttia. Tanskassa ei vielä vuosienkaan jälkeen ole palattu EU- ja ETA-alueen ulkopuolisten opiskelijoiden määrässä entisiin lukuihin.

***

Maksuja on ajettu erilaisilla verukkeilla. On jopa peitelty näitä maksuja kehitysyhteistyön huntuun rakentamalla vähävaraisille opiskelijoille stipendijärjestelmää kehitysyhteistyövaroistamme.

Harmi vain, ettei kehitysyhteistyövarojen käyttö lukukausimaksujen kattamiseen täytä kehitysavuksi laskettavan tuen kriteerejä. Kehitysyhteistyövaroihin voidaan lukea vain apu, joka täyttää OECD:n niin sanotut ODA-kriteerit. Apu on suunniteltava kehittyvän maan tarpeista lähtien, ei oman maan työllisyyspolitiikkaa tukevan aivoviennin rahoittamiseksi. Kehittynyt maa ei voi maksaa kehitysapua itselleen.

Lukukausimaksut eivät edistä kansainvälistymistä, eivät tuo lisärahaa korkeakouluille tai valtiolle, eivätkä myöskään korjaa koulutustarjonnan rakenteellista ongelmaa.

Koulutuksen maksuttomuus on yksi tärkeimmistä syistä tulla Suomeen opiskelemaan. Lukukausimaksuja on perusteltu koulutusviennillä. Hintalapun laittaminen nykyisille opinnoille ei ole innovatiivista koulutusvientiä, eivätkä opiskelijat ole tuottoisa asiakasryhmä.

Lukukausimaksukeskustelu vain jarruttaa oikeaa keskustelua koulutusviennistä. Myös Yliopistojen opetusalan liitto ja Tieteentekijöiden liitto ovat kertoneet olevansa huolestuneita lukukausimaksujen vahingollisista seurauksista yliopistojen kansainvälistymiselle.

Jopa Saksa on päättänyt poistaa lukukausimaksut, sillä liittotasavalta huomasi maksujen olevan sosiaalisesti epätasa-arvoisia, eivätkä ne kannusta alemmasta sosioekonomisesta luokasta tulevia opiskelemaan. Aika sosialidemokraattisia tuulahduksia saksalaisessa koulutuspolitiikassa, väittäisin.

Tässä suhteessa ihailen Saksaa: he oppivat virheestään. Me voisimme tehdä saman täällä Suomessa ja unohtaa koko lukukausimaksukeskustelun. Tai vielä parempaa: voisimme oppia jo muiden virheistä.

Puolueemme menettää päivittäin jäseniä ikääntymisen vuoksi. Opiskelijoiden ja nuorison kannatus on puolueen jatkuvuuden kannalta erittäin tärkeää. SDP:n tulisi siis saada saman verran uusia jäseniä kuin se jatkuvasti menettää. Tällä hetkellä SDP:n opiskelijakannatus on todella alhainen. Mielikuva, joka nuorena puolueesta syntyy, leimaa mielikuvaa SDP:stä myös vanhempana.

On epäuskottavaa puhua SDP:stä sivistyksen puolueena tai vaatia Suomea maailman osaavimmaksi maaksi, jos samaan aikaan asetetaan hintalappuja koulutukselle ja erotellaan opiskelijoita syntyperän mukaan.

AVOIN KIRJE KRISTILLISDEMOKRAATEILLE

Arvon Kristillisdemokraatit,
KD-lehden toimitus nosti tänään esille STT:n uutisen viime marraskuun lopulta, jossa puolueenne puheenjohtaja Päivi Räsänen toteaa puolueenne tavoitteeksi uuden avioliittolain pyörtämisen.

KD on profiloitunut perheiden asiaa ajavaksi puolueeksi. Olen todella hämmästynyt siitä, kuinka paljon KD näkee vaivaa sen eteen, etteivät kaikki perheet olisi lain edessä tasavertaisia. Yksinhuoltajaperheet, sinkut ja samansukupuoliset parit eivät selvästikään mahdu puolueenne agendalle.

Toivoisin, että puolueenne kunnioittaisi kansan ja eduskunnan tahtoa tasa-arvoisesta avioliittolaista. Tämä taistelu on jo kannaltanne hävitty ja nyt on aika katsoa eteenpäin kohti modernimpaa ja yhdenvertaisempaa yhteiskuntaa.

”Ei-liike”-poliitikka on taaksejäänyttä aikaa. Jos KD-puolue käyttäisi yhtä paljon resursseja esimerkiksi köyhyyden poistamiseen, kuin vähemmistöjen oikeuksien polkemiseen, olisi Suomessa tapahtunut jo suuria muutoksia perheiden hyvinvoinnin parantamiseksi.

Toivon vilpittömästi, että puolueenne ajaa vaaleissa rakentavampaa ja uudistuksellisempaa politiikkaa. Tasa-arvoisen avioliittolain vastustaminen on kivettynyttä politiikkaa, josta teidän tulisi vihdoin päästä yli. Kansa on puhunut.

 

 
Rakentavin terveisin,
Hanna Huumonen

Yritysten hyödynnettävä työntekijöiden koulutusoikeutta

Kannanotto, SONK ja Demarinuoret
10.02.2015

SONK ja Demarinuoret ovat huolissaan, että suomalaiset yritykset eivät hyödynnä työntekijöiden koulutusoikeutta tarpeeksi. Työnantajilla on oikeus saada verohelpotuksia järjestämästään ammatillisesta koulutuksesta, joka on suunnitelmallista ja tarpeellista työntekijöiden ammatillisen osaamisen ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Kuitenkin vuoden 2014 lakimuutosten jälkeen vain vajaalla kolmanneksella työpaikoista (32 %) on aloitettu henkilöstö- ja koulutussuunnitelmien laatiminen. (SAK:n luottamushenkilöpaneeli 10/14)

– Koulutusoikeus on tärkeä tekijä työurien pidentämiseksi. Sen avulla voidaan vastata mahdollisiin työtehtävän uusiin vaatimuksiin ja toisaalta ennakoida uusia osaamistarpeita, sanoo Demariopiskelijoiden puheenjohtaja Hanna Huumonen. Jatka lukemista ”Yritysten hyödynnettävä työntekijöiden koulutusoikeutta”

Demariopiskelijoiden Huumonen jyrisee: ”Jäitä hattuun,opiskelijaliike!”

Demokraatti 30.1.2015Keskustelu yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen tulevaisuudesta käy kuumana. Sosialidemokraattiset opiskelijat SONKin puheenjohtaja Hanna Huumonen hämmästelee kokoomusopiskelijoiden puheenjohtajan Daniel Lahden puutteellisia tietoja.jiLahti kehottaa opetusministeri Krista Kiurua laittamaan “jäitä hattuun” duaalimallin tulevaisuuden selvityksensä kanssa. Lahti myös vihjaa, että ministeri tekee vain vaalityötään esittämällä tälläisiä selvityksiä ja toteaa, että ministeri olisi voinut jo aiemmin tilata selvityksen. Myös Suomen Ylioppilaskuntien liitto (SYL) ja Suomen Opiskelijakuntien Liitto (SAMOK) ottivat kantaa Kiurun selvitystyöhön.

– Sivistyspuolue kokoomuksen edustaja Lahti ei kuitenkaan viitsinyt ottaa Hesarin uutista pidempää lähdettä käteensä. Kiurun esille nostama selvitys on nimittäin Technopolis Groupin kansainvälinen selvitys, jota on tehty pidempään – ei siis mikään äkillinen vaalitempaus. Selvityksestä tiedotettiin jo viime vuoden joulukuun alussa korkeakoulujen tiedelaitosten johdon seminaarissa Joensuussa.

– Jos Lahti olisi aidosti huolissaan korkeakoulutuksen tulevaisuudesta, hän näkisi myös vastuulliseksi, että ennen hallitusneuvotteluja on hyvä olla faktaa, jonka pohjalta tehdä päätöksiä koulutuksen tulevaisuudesta,  Huumonen painottaa.

Huumonen huomauttaa, että opetus- ja kulttuuriministeriön tiedotteissa ilmenee, että sekä SYL että SAMOK ovat edustettuina kyseisessä selvitysryhmässä. Hänestä on selvää, että selvitysryhmä on pohtinut laajempaa kokonaisuutta, johon sisältyy myös HS uutisessa (30.1.) esille nostettu keskustelu duaalimallin purkamisesta.

Huumosen mukaan erilaiset yhteistyökokeilut ovat kannatettavia. Niissä opiskelijat saavat tuntumaa työelämään ja korkeakoulujen sekä liike-elämän väliltä voidaan hakea synergiaetuja, mutta koulutuksen alistaminen yritysten intresseille on osaajayhteiskunnalle turmionpolku.

Hän korostaa, että tavoitteisiin ei päästä, jos yksisilmäisesti paimennetaan opiskelijoita vain siihen suuntaan, mihin markkinat milloinkin uutta työkarjaa kaipaavat. Opiskelija ei ole tuotantoväline. Siksi laadukkaat selvitykset ovat avainasemassa tasa-arvoisemman koulutuksen toteutumiseksi, Huumonen sanoo.

– Kansainvälinen tutkimus ja selvitystyö on arvokasta tulevan päätöksenteon tueksi. Olen iloinen, että hallitus ja ministeri Kiuru arvostavat tutkimusta, eikä päätöksiä tehdä mututuntumalla.

Jatka lukemista ”Demariopiskelijoiden Huumonen jyrisee: ”Jäitä hattuun,opiskelijaliike!””

Kolumni: Uudelleenbrändätään punaliput

Julkaistu Demokraatissa 4.2.2015

Aloitin vuoden vaihteessa demariopiskelijoiden puheenjohtajana. Uudenvuodenlahjaksi sain

puolueen murskaavat kannatusluvut opiskelijoiden keskuudessa: reilu 4% (Opiskelijabarometri

2014, Juhani Saari, Otus). Nuorisokannatuskaan ei ole kaukana siitä. Samaan aikaan kun

puolueemme uskollisimmat kannattajat lähtevät tuonpuoleisen punaisimmille laitumille, nuoret

tai nukkuvat äänestäjät eivät kiinnostu sosialidemokraattisesta aatteesta. Jos olisin pessimisti,

väittäisin puolueemme kuolevan kannattajiemme mukana. Mutta koska olen optimisti, näen

edessäni 96 potentiaalista prosenttiyksikköä kannatuksen nousua. Jatka lukemista ”Kolumni: Uudelleenbrändätään punaliput”

JSDN JA SOMA: #TYÖVÄENHUUMONEN SONKIN PUHEENJOHTAJAKSI

TIEDOTE
19.9.2014
Julkaisuvapaa: heti

JSDN JA SOMA: #TYÖVÄENHUUMONEN SONKIN PUHEENJOHTAJAKSI

Jyväskylän sosialidemokraattiset nuoret ja opiskelijat (JSDN) ja Sosialidemokraattiset Ammattikorkeakouluopiskelijat (SOMA ry) esittävät Hanna Huumosta Sosialidemokraattiset opiskelijat – SONK ry:n puheenjohtajaksi kaudelle 2015-2016.

Huumonen on 26-vuotias yhteiskuntatieteiden kandidaatti sekä filosofian ja liikuntatieteiden maisteriopiskelija Jyväskylästä. Hannalla on kattava kokemus jokaisella opiskelijapolitiikan tasolla toimimisesta. Huumonen on ollut Jyväskylän Yliopiston Ylioppilaskunnan edustajiston jäsen vuodesta 2011 ja toimi JYYn hallituksen varapuheenjohtajana vuonna 2013. Huumonen oli myös JSDN:n puheenjohtaja vuonna 2013. Tällä hetkellä hän toimii Suomen suurimman opiskelijajärjestön, Opiskelijoiden Liikuntaliitto (OLL) ry:n puheenjohtajana Helsingissä sekä SONKin liittohallituksen jäsenenä.

“Olen innoissani ehdokkuudestani ja minulle osoitetusta tuesta. SONK on minulle rakas järjestö, jonka käyttöön haluan antaa osaamiseni ja kokemukseni opiskelijapolitiikassa. Minun SONKini olisi jäsenistönsä näköinen yhteiskunnallinen keskustelija, jonka voima näkyisi paikallistasolta valtakunnanpolitiikkaan saakka. SONKin tulee olla järjestö, joka innostaa ja inspiroi uusia sekä vanhoja jäseniään. Räväköillä ulostuloilla, vakuuttavalla medianäkyvyydellä ja osastojen tukemisella tämä onnistuu”, linjaa Huumonen.

Huumosen kädenjälki näkyy jo paikallisessa osastotoiminnassa, jonne hän on tuonut uutta puhtia ja yhteistyötä.

“Hannan jalanjälkiä on ollut ilo seurata JSDN:ssä. Hän pisti omalla kaudellaan JSDN:n talouden kuntoon ja yhdisti johtajuudellaan vanhoja sekä uusia toimijoita yhdeksi, vahvaksi rintamaksi. Myös JYYn edustajistovaaleissa demariopiskelijoiden paikkamäärä nousi viime vuonna”, kertoo JSDN:n puheenjohtaja Annu Komulainen.

Kokonaisvaltainen kokemus opiskelijapolitiikasta on luonut Huumoselle laajat verkostot sekä poliittiseen että sitoutumattomaan opiskelijaliikkeeseen.

“Huumonen on töitä pelkäämätön tyyppi, jota on ilo tukea. Hän tuntee hyvin ylioppilaskuntapolitiikan, mutta myös AMK-puolen toiminnan, jossa on vielä paljon tilaa sosialidemokraattisen aatteen edistämiselle. Uskon, että Hanna on oikea henkilö puskemaan eteenpäin näitä ja muitakin asioita SONKissa”, jatkaa SOMA:n puheenjohtaja Tony Viksten.

SONKin liittokokouksessa 15.-16.11.2014 Jyväskylässä valitaan puheenjohtaja kaudelle 2015-2016.

Lisätietoja:
Hanna Huumonen
hannahuumonen@gmail.com
0405495701
http://hannahuumonen.fi/
@HannaHuumonen,
#työväenhuumonen

Kampanjapäällikkö
Meiju Haapoja
meiju.haapoja@gmail.com
040 0341692