Yhdenvertaisemman ryhmäliikunnan resepti

Teksti: Kaisa-Riitta Aho ja Hanna Huumonen

Ryhmäliikunnan ohjaustavat perustuvat usein hyvin biolääketieteellisiin lähtökohtiin. Biologis-fysiologiselle puheelle saatetaan antaa kyseenalaistamaton etusija, jolloin liian usein keho mieltyy liikunnassa pelkäksi massaksi ja erilaisiksi “ongelmakohdiksi”, joita ryhmäliikunnassa pyritään muokkaamaan.

Toisaalta ilo ja heittäytyminen mieltyvät liikunnan voimavaroiksi, joista ammentaen liikkujia motivoidaan osallistumaan. Onko ryhmäliikunnassa tilaa myös negatiivisille tunteille, kömpelyydelle tai epäonnistumisille? Entä minkälaista kehoa juhlimme, kun nautimme kehopositiivisuuden sanomasta ryhmäliikunnassa? Yltääkö salliva asenne ja hyväksyntä myös raskaana oleviin kehoihin, kipuileviin ja arpisiin kehoihin tai vaikkapa proteeseihin?

Jatka lukemista ”Yhdenvertaisemman ryhmäliikunnan resepti”

AVOIN KIRJE KRISTILLISDEMOKRAATEILLE

Arvon Kristillisdemokraatit,
KD-lehden toimitus nosti tänään esille STT:n uutisen viime marraskuun lopulta, jossa puolueenne puheenjohtaja Päivi Räsänen toteaa puolueenne tavoitteeksi uuden avioliittolain pyörtämisen.

KD on profiloitunut perheiden asiaa ajavaksi puolueeksi. Olen todella hämmästynyt siitä, kuinka paljon KD näkee vaivaa sen eteen, etteivät kaikki perheet olisi lain edessä tasavertaisia. Yksinhuoltajaperheet, sinkut ja samansukupuoliset parit eivät selvästikään mahdu puolueenne agendalle.

Toivoisin, että puolueenne kunnioittaisi kansan ja eduskunnan tahtoa tasa-arvoisesta avioliittolaista. Tämä taistelu on jo kannaltanne hävitty ja nyt on aika katsoa eteenpäin kohti modernimpaa ja yhdenvertaisempaa yhteiskuntaa.

”Ei-liike”-poliitikka on taaksejäänyttä aikaa. Jos KD-puolue käyttäisi yhtä paljon resursseja esimerkiksi köyhyyden poistamiseen, kuin vähemmistöjen oikeuksien polkemiseen, olisi Suomessa tapahtunut jo suuria muutoksia perheiden hyvinvoinnin parantamiseksi.

Toivon vilpittömästi, että puolueenne ajaa vaaleissa rakentavampaa ja uudistuksellisempaa politiikkaa. Tasa-arvoisen avioliittolain vastustaminen on kivettynyttä politiikkaa, josta teidän tulisi vihdoin päästä yli. Kansa on puhunut.

 

 
Rakentavin terveisin,
Hanna Huumonen