Uskonnonvapaus toteutuu vain kirkon ja valtion erottamisella

Julkaistu Keskisuomalaisessa 17.2.2015

Keskisuomalaisen pääkirjoitus 15.2. puolusti uskontojen asemaa Suomessa. Uskonnonvapaus on tärkeää, mutta tämän vapauden tulee toteutua tasapuolisesti kaikkia uskontokuntia kunnioittaen.

Uskonnonvapaus toteutuu vasta silloin, kun valtio on uskontoihin nähden puolueeton. Tällä hetkellä Suomessa on kaksi valtiokirkkoa, jotka perivät jäsenmaksunsa verotuksen kautta. Evankelis-luterilainen kirkko ja ortodoksinen kirkko ovat siis erityisasemassa muihin uskontokuntiin nähden. Näillä kahdella instituutiolla on julkisoikeudellinen asema ja erioikeuksia.

Sosialidemokraattisen puolueen Forssan ohjelmassa vuonna 1903 todettiin, että “uskonto on julistettava yksityisasiaksi. Kirkko on erotettava valtiosta ja kirkolliset sekä uskonnolliset yhdyskunnat katsottava yksityisiksi yhdistyksiksi, jotka itse järjestävät sisälliset asiansa. Uskonnonopetus on poistettava kouluista.”

Vapaa-ajattelijain liiton mukaan kirkko ja valtio ovat erotettu toisistaan, kun mitään uskontoa ei ole mainittu missään valtion laissa ja valtio ei suosi mitään uskontoa muillakaan tavoin. Tämäkään ei merkitse täydellisen ajatuksenvapauden toteutumista, sillä laeissa saattaa olla uskonnoista peräisin olevia oikeuskäsityksiä ja viranomaiset voivat antaa uskonnollisten käsitystensä vaikuttaa päätöksentekoon.

Suomen kouluissa on tällä hetkellä pakollista uskonnon tai uskontojen opetusta, joka suosii erityisen vahvasti kristinuskoa. Hautaustoiminta on evankelis-luterilaisen kirkon yksinoikeus ja kilpailu hautaustoimen alalla on lailla kielletty. Useilla uskonnoilla on veronkanto-oikeus.

Valtio kustantaa pappien ja valtiokirkkojen työntekijöiden koulutuksen ja ylläpitää teologisia tiedekuntia. Uskonrauhan rikkominen on kriminalisoitu ja siten sananvapautta on rajoitettu.

Millään uskonnollisella järjestöllä ei tule olla erityisoikeuksia eikä mahdollisuutta hallita poliittista valtaa. Ketään ei tule syrjiä uskonnon tai uskonnottomuuden perusteella. Ainut tapa turvata valtion ja hallinnon puolueeton suhtautuminen uskontoihin on erottaa kirkko valtiosta.