Yritysten hyödynnettävä työntekijöiden koulutusoikeutta

Kannanotto, SONK ja Demarinuoret
10.02.2015

SONK ja Demarinuoret ovat huolissaan, että suomalaiset yritykset eivät hyödynnä työntekijöiden koulutusoikeutta tarpeeksi. Työnantajilla on oikeus saada verohelpotuksia järjestämästään ammatillisesta koulutuksesta, joka on suunnitelmallista ja tarpeellista työntekijöiden ammatillisen osaamisen ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Kuitenkin vuoden 2014 lakimuutosten jälkeen vain vajaalla kolmanneksella työpaikoista (32 %) on aloitettu henkilöstö- ja koulutussuunnitelmien laatiminen. (SAK:n luottamushenkilöpaneeli 10/14)

– Koulutusoikeus on tärkeä tekijä työurien pidentämiseksi. Sen avulla voidaan vastata mahdollisiin työtehtävän uusiin vaatimuksiin ja toisaalta ennakoida uusia osaamistarpeita, sanoo Demariopiskelijoiden puheenjohtaja Hanna Huumonen. Jatka lukemista ”Yritysten hyödynnettävä työntekijöiden koulutusoikeutta”

Mielipide: Nollasopimukset laittavat opiskelijatkin polvilleen

Hetken opiskeluhuumassa nollatuntisopimus saattaa vaikuttaa upealta ja elämää joustavoittavalta asialta. Asia ei kuitenkaan ole niin. On ymmärrettävä suurempi kuva, jossa nollasoppareilla jää kymmenille tuhansille suomalaisille pyöreät nollat käteen. Opiskeluajan aikainen joustavuus tarkoittaakin aikuisiän epävarmuutta.

cropped-cropped-demfem1.jpgSamaan aikaan kun uutiset ikuisen ketjuttamisen oikeutuksesta leviävät valtakunnan mediassa, lausuu oma viiteryhmäni mitä sattuu. Marraskuun lopulla lukiolaisten liiton uusi keulakuva julisti Hesarissa (26.11.), että nollatuntisopimusten poistamisella kaivetaan kuoppaa opiskelijoille. Hän on väärässä. Jatka lukemista ”Mielipide: Nollasopimukset laittavat opiskelijatkin polvilleen”

Liikunnan Manifesti ravistelee suomalaista liikuntakenttää

OLL:n liittokokouksen ensimmäisenä päivänä julkistettiin Hanna Huumosen ja Joonas Kinnusen masinoima OLL:n Liikunnan Manifesti, joka luovutettiin ministeri Pia Viitaselle ja valtiosihteeri Marcus Rantalalle. Tilaisuudessa järjestettiin myös paneeli, jossa Manifestia kommentoivat Rantalan lisäksi ministeri Sirpa Paatero sekä kansanedustajat Leena Harkimo Paavo Arhinmäki, Kike Elomaa ja Tuomo Puumala. Paneelissa kaikki panelistit tukivat OLL:n ehdotusta Liikkuva koulu -ohjelman laajentamista koskemaan myös toista ja korkea-astetta. Jatka lukemista ”Liikunnan Manifesti ravistelee suomalaista liikuntakenttää”

Mielipide: Moninaisuus on otettava huomioon liikunnassa

Julkaistu Helsingin Sanomissa 30.10.2014

Liisa Hakala ja Tiina Kujala (HS Mielipide 27. 10.) kirjoittivat loistavasti koululiikunnasta ja sen uudistumisesta.He nostivat esiin liikunnan merkityksen myös yhdenvertaisuuden edistämisessä. Sukupuolisensitiivisyyttä on jo tuotu luokanopettaja- ja varhaiskasvatuskoulutukseemme, mutta sen jalkauttaminen yhdenvertaisiksi käytännöiksi vaatii ammattitaitoa. Liikunnan niukka tuntimäärä luokanopettajakoulutuksessa on muun muassa siksi haaste.

Valmisteilla olevassa perusopetussuunnitelmassa halutaan ansiokkaasti edistää oppilaiden tietoa ja ymmärrystä sukupuolen moninaisuudesta sekä edistää sukupuolten tasa-arvoa.
Tulevassa tasa-arvolaissa sukupuolivähemmistöjen syrjintäsuoja tulee lain piiriin, ja laki laajenee koskemaan perusopetusta. Myös liikunnassa tasa-arvo tulee siten ymmärtää asiana, johon kuuluu sukupuolen moninaisuus.

Perusopetuksessa tulee varmistaa sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvien oppilaiden yhdenvertainen mahdollisuus liikuntaan. Eräs konkreettinen keino on tyttöjen ja poikien koululiikuntatuntien yhdistäminen. Tämä palvelisi trans- ja muunsukupuolisia lapsia sekä kaikkia niitä lapsia, jotka eivät koe sopivansa sukupuoleensa liitettyihin sterotypioihin. Parhaimmillaan yhteisillä liikuntatunneilla opettaja näkee jokaisen oppilaan yksilönä.

Hanna Huumonen
puheenjohtaja
Opiskelijoiden Liikuntaliitto

Jatka lukemista ”Mielipide: Moninaisuus on otettava huomioon liikunnassa”