Blogi: Suomessa lemmikkieläimelläkin on enemmän oikeuksia kuin kärsivällä ihmisellä

Julkaistu SONKin blogissa 6.5.2014.

Terveisiä Suomesta. Maasta, jossa lemmikkieläimelläkin on enemmän oikeuksia kuin kärsivällä ihmisellä.

Oikeus päättää omasta elämästään – sen jatkumisesta tai päättymisestä – on ihmisoikeus. On ihmisarvoa halventavaa pakottaa kärsivä, parantumattomasti sairas henkilö kitumaan kivuissaan. Maassamme valtaosa kansasta kannattaa eutanasiaa, vaikka suurin osa lääkäreistä sitä vastustaa. Kuitenkin asialle myönteisiä puheenvuoroja mediassa on näkynyt myös joidenkin lääkäreiden ja saattohoitajien puolelta.
Belgiassa armokuolema on ollut aikuisen kansalaisen laillinen oikeus jo 12 vuotta. HS:n uutisen mukaan (13.2.2014) Belgiassa eutanasia laajennettiin koskemaan myös lapsia niissä tapauksissa, joissa lapsen kärsimys ja elinodote on niin heikko, ettei ole perusteltua pitkittää kärsimyksiä ja toivottomuutta. Vaatimuksena on kuitenkin lapsen oma tahto ja asiantuntijoiden, kuten lääkärien ja psykologien, perusteellinen konsultaatio. Belgian lisäksi Alankomaissa on sallittu yli 12-vuotiaiden lasten eutanasia. Alle 16-vuotias tarvitsee kuitenkin vanhempien luvan. Mahdollisuutta eutanasiaan – aikuisille ja lapsille – pidetään inhimillisenä tekona. Sveitsissä on sallittua avustettu itsemurha, jossa lääkärin ei tarvitse olla mukana.
Keskustelu armokuolemasta herättää voimakkaita tunteita. Osa suomalaisista lääkäreistä vetoaa lääkärinvalaansa elämän säilyttämisestä. ”Vakuutan kunniani ja omantuntoni kautta pyrkiväni lääkärintoimessani palvelemaan lähimmäisiäni ihmisyyttä ja elämää kunnioittaen. Päämääränäni on terveyden ylläpitäminen ja edistäminen, sairauksien ehkäiseminen sekä sairaiden parantaminen ja heidän kärsimystensä lievittäminen.” Kuitenkin lääkärinvalaan kuuluu kärsimysten lievittäminen (ei kuitenkaan valan mukaan lopettaminen) ja elämän kunnioittaminen. Elämän kunnioittaminen on kuitenkin ihmisarvoisen elämän kunnioittamista. Jos kärsivän ihmisen elämää pitkitetään hänen tahtomattaan, on vaikea puhua enää ihmisarvoisesta elämästä tai ylipäätään ihmisyyden kunnioittamisesta.
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon mukaan ihmisellä on Jumalan kuvana erityisasema eikä ihminen voi pitää käsissään syntymään ja kuolemaan liittyvää valtaa. Kirkon piirissä on vedottu myös kuudenteen käskyyn: ”älä tapa.”
Professori Esko Valtaoja kertoi vuonna 2012 mediahuomiota saaneessa haastattelussaan syöpään kuolleen entisen vaimonsa viestin: ”Tämä on barbaarista. Barbaarisen maan barbaarinen lainsäädäntö, jossa lemmikkieläimille taataan kivuton kuolema, mutta ihmisille ei. Kärsimykset voivat pahimmassa tapauksessa jatkua vaikka kuinka pitkään ja mitään ei voi tehdä.”
Eutanasia eli hyvä kuolema tulisi ottaa rohkeasti keskusteluun päättäjien toimesta myös Suomessa. Se on ihmisarvokysymys, jota ei tule sivuuttaa.

Hanna Huumonen, liittohallituksen jäsen

Aktiivinen eutanasia tarkoittaa vapaaehtoista kuolinapua, joka perustuu aikuisen ihmisen vapaaseen tahtoon kuolla silloin, kun hänen sairauteensa ei ole löydettävissä oireita helpottavia eikä parantavia hoitokeinoja. Aktiivisessa eutanasiassa lääkäri jouduttaa potilaan kuolemaa antamalla tälle esimerkiksi kuolettavan ruiskeen potilaan pyynnöstä.

Lähde: http://www.nettilaki.com/a/aktiivinen-eutanasia-on-suomessa-kielletty