Mielipide: Moninaisuus on otettava huomioon liikunnassa

Julkaistu Helsingin Sanomissa 30.10.2014

Liisa Hakala ja Tiina Kujala (HS Mielipide 27. 10.) kirjoittivat loistavasti koululiikunnasta ja sen uudistumisesta.He nostivat esiin liikunnan merkityksen myös yhdenvertaisuuden edistämisessä. Sukupuolisensitiivisyyttä on jo tuotu luokanopettaja- ja varhaiskasvatuskoulutukseemme, mutta sen jalkauttaminen yhdenvertaisiksi käytännöiksi vaatii ammattitaitoa. Liikunnan niukka tuntimäärä luokanopettajakoulutuksessa on muun muassa siksi haaste.

Valmisteilla olevassa perusopetussuunnitelmassa halutaan ansiokkaasti edistää oppilaiden tietoa ja ymmärrystä sukupuolen moninaisuudesta sekä edistää sukupuolten tasa-arvoa.
Tulevassa tasa-arvolaissa sukupuolivähemmistöjen syrjintäsuoja tulee lain piiriin, ja laki laajenee koskemaan perusopetusta. Myös liikunnassa tasa-arvo tulee siten ymmärtää asiana, johon kuuluu sukupuolen moninaisuus.

Perusopetuksessa tulee varmistaa sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvien oppilaiden yhdenvertainen mahdollisuus liikuntaan. Eräs konkreettinen keino on tyttöjen ja poikien koululiikuntatuntien yhdistäminen. Tämä palvelisi trans- ja muunsukupuolisia lapsia sekä kaikkia niitä lapsia, jotka eivät koe sopivansa sukupuoleensa liitettyihin sterotypioihin. Parhaimmillaan yhteisillä liikuntatunneilla opettaja näkee jokaisen oppilaan yksilönä.

Hanna Huumonen
puheenjohtaja
Opiskelijoiden Liikuntaliitto