Mielipide: Toiset nyt vaan ovat tasa-arvoisempia kuin toiset

Hämeen Kaiku 24.9.2014
Keskisuomalainen 25.9.2014: Opiskelijoiden terveydenhuolto epätasa-arvoista

Laki ammattikorkeakouluopinnoista säädettiin ensimmäisen kerran vuonna 1995. Alusta asti duaalimallin eri puolilla oli opiskelijoita eriarvoisessa asemassa: toisille kuului automaatiojäsenyys ylioppilaskuntaan, toisille ei. Terveydenhuoltopalveluista puhumattakaan. Tilanne ei ole muuttunut.

Epätasa-arvoista asemaa ollaan pyritty korjaamaan jo vuosikymmenen ajan. Opiskelijoiden edunvalvojat pidättelivät hengitystään päivän uutista odotellessaan: mitä sanoo perustuslakivaliokunta AMK-lain uudistumisesta ja automaatiojäsenyydestä?

Jouduimme pettymään. Eriarvoisuus kahden korkeakouluopiskelijaryhmän välillä jatkuu. AMK-kentällä opiskelijakuntien toiminnan kehittäminen etenkin edunvalvonnan suuntaan on huomattavasti haastavampaa resursseilla, joita ei saada ennakoitavien jäsenmaksujen muodossa.

Suurin vastustus koko automaatiojäsenyysasiaa kohtaan kumpuaa perustuslaista: yhdistymisvapauteen sisältyy perustuslain 13 §:n 2 momentin mukaan oikeus ilman lupaa perustaa yhdistys, kuulua tai olla kuulumatta yhdistykseen ja osallistua yhdistyksen toimintaan. Tästä kuitenkin ylioppilaskunnat on nähty poikkeuksena.

Vuonna 1997 arvioitaessa automaatiojäsenyyden kysymystä vedottiin historiallisiin perusteisiin. Ylioppilaskuntaa oli vanhastaan pidettävä osana itsehallinnon omaavaa yliopistoa ja koska sillä oli merkittävä osuus yliopiston hallinnossa, automaatiojäsenyys nähtiin oikeutetuksi. Ammattikorkeakoulujen opiskelijakunnilla ei ole tätä historian viittaa harteillaan.

Argumentit AMK-automaatiojäsenyyden puolesta tuntuvat toisinaan myös pyörivän kehää: automaatiojäsenyys tarvitaan YTHS:n palveluiden laajentamiseksi AMK-puolelle, mutta toisaalta automaatiojäsenyyttä ei voida myöntää, koska heillä ei ole YTHS:n kaltaista opiskelijaterveydenhuoltoa. Nämä kaksi seikkaa olisi tullut käsitellä yhdessä.

On surullista, ettei vielä 2010-luvullakaan tuoda korkeakouluopiskelijoita yhdenvertaiseen asemaan. Valiokunta piti kuitenkin aiheellisena, että kaikkia korkeakouluopiskelijoita arvioidaan tasavertaisesti kokonaisuutena. Mikä onkaan seuraava askel?