Muotoseikat vallankäytön välineenä – näin #maksuton2aste-aloite torpattiin

Tekniset tulkinnat olivat tänään vallankäytön välineenä eduskunnan sivistysvaliokunnassa. Valiokunta torppasi kansalaisaloitteen maksuttomasta toisesta asteesta vedoten aloitteen muotoilun olevan “juridisesti mahdoton”. Valiokunta hylkäsi esityksen väittäen, ettei eduskunta ei ole oikea taho aloitteessa vaaditun selvityksen ja lainvalmistelun tekemiseen.

Missä ne Suomen lait sitten säädetään, jos ei eduskunnassa?

Vaikka juridinen tulkinta voitti ja kansalaisaloite hävisi, valiokunta olisi kuitenkin voinut omassa lausumassaan esittää, että eduskunta edellyttää valtioneuvostoa ryhtymään kansalaisaloitteessa esitettyihin toimenpiteisiin. Valiokunta olisi siis #maksuton2aste-aloitteen kohdalla voinut tulkita aloitteen puutteellisesta muotoilustaan huolimatta toimenpidealoitteeksi lakivalmisteluun. Näin todettiin SDP:n, Vasemmistoliiton, Vihreiden ja RKP:n mietintöön liittämässä vastaesityksessä. Lausumassa edellytetään eduskunnalta, että valtioneuvosto laatii perusteellisen selvityksen ja ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin ja lakiuudistuksiin lukio- ja ammatillisten opintojen maksullisuuden poistamiseksi.

Teknistä vallankäyttöä kansalaisaloitteiden osalta on osattu käyttää aiemminkin. Aikanaan kun Tahdon2013-kansalaisaloite oltiin viemässä valiokuntaan arvioitavaksi, penättiin aloitteen budjettivaikutuksia. Aloitetta pidettiin siis riittämättömänä, koska aloitteen tekijät eivät olleet omatoimisesti laskeneet tasa-arvoisen avioliittolain kokonaisvaikutuksia valtionbudjettiin.

Mietin jo silloin, pitäisikö siellä olla joku oma kustannuspaikka homosaatiolle, ennen kuin tasa-arvoisesta avioliittolaista voisi edes keskustella?

Vallankäyttöä on myös tekninen vallankäyttö. Vetoamalla juridiseen yksityiskohtaan tai sanamuotoon, johon tavallisella kansalaisella tai opiskelija-aktiiveilla ei välttämättä ole kosketuspintaa, käytetään valtaa. Tänään sitä valtaa käytettiin tekemällä hyvin ilmeisestä toimenpide-ehdotuksesta tekninen kysymys, jolla maksuttoman toisen asteen edistämistä jarrutettiin ja kansalaisaloitteen eteneminen torpattiin.

Tämän päivän toiminta ei ollut pelkästään taktinen temppu hallituspuolueilta ja Perussuomalaisilta olla ottamatta kantaa maksuttomaan toiseen asteeseen vaalien alla. Käsiteltävän aloitteen sisällössä ei ollut mitään epäselvää. Tässä liikutaan vaarallisilla vesillä, kun tehdään linjauksia siitä, mitä kansalaisaloitteilta ylipäätään odotetaan. Käykö lopulta niin ettei kansalaisaloitetta ole de facto mahdollista enää tehdä, kun niiden vaatimukset näyttävät olevan eduskunnan omaa valmistelutyötä korkeammat? Meillä tavallisilla talliaisilla kun ei ole varaa palkata juristeja ja virkahenkilöitä valmistelemaan aloitteita.