OLL haastaa seurat ja lajiliitot taisteluun homofobiaa vastaan

27.3.2014
 

Opiskelijoiden Liikuntaliiton (OLL) hallitus päätti yksimielisesti kokouksessaan torstaina 27.3.2014 allekirjoittaa Tasavertaisen Urheilun Lupauksen (TAULU). TAULU on seurojen, sarjojen ja muiden yhteisöjen työvälineeksi tarkoitettu periaatelupaus.

”Suomalaisessa urheilumaailmassa on vielä pitkä tie aidon tasavertaisuuden toteutumiseen. Valtion liikuntaneuvoston tutkimuksen mukaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt kokevat runsaasti syrjintää urheilussa. Erityisen vakavaksi todettiin valmentajien ja liikunnanopettajien taipumus olla puuttumatta havaittuun syrjintään”, toteaa puheenjohtaja Hanna Huumonen.

Tasavertaisen urheilun lupauksen allekirjoittanut taho sitoutuu kolmeen perusperiaatteeseen:
1) Kaikki ihmiset ovat yhtä arvokkaita seksuaalisesta suuntautumisestaan riippumatta.
2) Homofobia ei kuulu suomalaiseen urheiluun. Urheilu ja urheilusta nauttiminen kuuluvat kaikille.
3) Kohtelemme kaikkia ihmisiä tasapuolisesti heidän seksuaalisesta suuntautumisestaan huolimatta emmekä hyväksy homofobiaa missään muodossa.

“Syrjintä millään perusteella ei kuulu liikuntaan ja urheiluun. Kaikilla täytyy olla oikeus olla oma itsensä ilman jatkuvaa turvattomuuden tunnetta. Homofobia ei ole osa urheilua. Jokaiselle huippu-urheilijalle täytyy antaa mahdollisuus kertoa tai olla kertomatta omasta suuntautumisestaan – positiivisia roolimalleja on liian vähän”, jatkaa varapuheenjohtaja Nhamo Zinhu.

TAULU on kansainvälinen malli, jota sovelletaan Suomen oloihin. Hankkeen tarkoituksena on kannustaa urheilutoimijoita viestimään arvomaailmastaan. TAULU:n puolueeton hallinnoija on vapaaehtoisten pyörittämä sitoutumaton Straight Star Ally -hanke.

Straight Star Ally- eli SSA-urheilija on henkilö, joka ei pelkästään allekirjoita TAULU:n periaatteita vaan on valmis sanomaan sen ääneen omalla nimellään sekä tarvittaessa olemaan henkilö, jolle seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön kuuluva urheilija voi turvallisesti kertoa kuuluvansa vähemmistöön.

Opiskelijoiden Liikuntaliitto haastaa lajiliitot sekä opiskelijaurheiluseurat mukaan rakentamaan kaikille avointa osallistumista. ”TAULU:n allekirjoittaminen on tärkeä askel kohti yhdenvertaisempaa liikunta- ja urheilukulttuuria”, kiteyttää puheenjohtaja Huumonen.

 
Lisätietoja:
Opiskelijoiden Liikuntaliiton puheenjohtaja Hanna Huumonen, hanna.huumonen@oll.fi, 0447800211
Straight Star Ally: https://www.facebook.com/StraightStarAlly
Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen syrjintä liikunnan ja urheilun parissa. Marja Kokkonen, Valtion liikuntaneuvoston julkaisuja 2012:5. http://www.liikuntaneuvosto.fi/files/45/vahemmistot.pdf