Lainsäädännön arviointiprosessiin tarvitaan pk-yritystesti

Sääntelyn raskaus ja hankaluus iskee aina vahvemmin pieniin yrityksiin kuin suuriin. Siksi monissa EU-maissa on otettu lainsäädännön arviointiprosessissa käyttöön nk. ”pk-yritystesti” (SME Test), joka on tyypillisesti sarja kysymyksiä lainsäätäjälle siitä, miten vaikutukset kohdistuvat pk-yrityssektoriin.

Suomessa periaate on olemassa pinnallisella tasolla, mutta sitä ei ole kunnolla implementoitu lainsäädäntöprosessiin. Viimeisimmässä OECD:n Regulatory Policy Outlookissa annettiin pyyhkeitä Suomen hallituksen esitysten vaikutusarviointiprosessille.

Pk-yritystestissä arvioidaan kustannuksia ja hyötyjä eri lainvalmistelujen perustana. Sen tarkoitus on edistää ”think small periaatetta”, eli miten lainmuutos vaikuttaa pieniin ja keskisuuriin yrityksiin ja edistää yrityssektorin elinvoimaisuutta erityisesti pienempien toimijoiden näkökulmasta.

Seuraavan Suomen hallituksen tulisi seurata muiden EU-maiden mallia ja lisätä yhdeksi indikaattoriksi uuden lainsäädännön vaikutukset pk-yrityssektoriin.  Se loisi osaltaan perustellumpaa ja pitkäjänteisempää elinkeino- ja työllisyyspolitiikkaa, jossa huomioitaisiin erityisesti pienemmät toimijat.