Politiikkaan tarvitaan lempeyttä

Viime keskiviikkona pidin keskustelutilaisuuteen lempeydestä politiikassa. Aristoteleen hyveopissa lempeys määritellään kohtuullisuudeksi ja oikeudenmukaisuudeksi vihan edessä. Miltä siis näyttäisi lempeyden hyve politiikassa? Se voisi olla esimerkiksi rakentavampi keskustelukulttuuri, jossa olisi tilaa myös keskeneräisille ajatuksille ja haavoittuvaisuudelle.

Julkaissut Hanna Huumonen Keskiviikkona 6. maaliskuuta 2019
6.3.2019 Lempeys & politiikka. Hannu Jaakkola & Hanna Huumonen.

Kuinka voisin esittää kritiikkiä lempeyden politiikan ihanteen mukaisesti? Daniel Dennet kehottaa artikkelissaan käyttämään neljää keinoa:

1. Ilmaise vastapuolen näkemys omin sanoin uudestaan niin selkeästi ja reilusti, että vastapuoli voisi sanoa “kiitos, en olisi paremmin itse osannut ilmaista asiaa”.

2. Luettele asiat, joista olet vastapuolen kanssa samaa mieltä.

3. Kerro, mitä opit vastapuolelta.

4. Vasta tämän jälkeen esitä kritiikkisi vastapuolelle niistä kohdista, joista olet eri mieltä.

Tämä lista pätee hyvin sekä yksityiselämään että politiikkaan. Kannustan jokaista pyrkivää ja tulevaa kansanedustajaa ottamaan lempeyden politiikan haasteen vastaan. Tällä tavoin voimme yhdessä vahvistaa uskoa politiikkaan – ja ehkä myös ihmisyyteen.