OLL: NUORTEN OPISKELU- JA TYÖKYKY PÖYDÄLLE ELÄKEKESKU​STELUSSA!

Julkaistu 24.04.2014

 Opiskelijoiden Liikuntaliitto painottaa opiskelu- ja työkykyä parantavien uudistusten merkitystä työura- ja eläkekeskustelussa. Työurien pidentämistä ja eläkeiän nostoa punnittaessa päädytään usein mekaanisiin ja laskennallisiin ratkaisuihin, jotka eivät ota huomioon nuorten ja opiskelijoiden todellisuutta: muuttunutta työympäristöä. Päätetyö ja pitkät istumapalaverit yhdistettynä vähentyneeseen arkiliikuntaan johtavat toistuviin sairaspoissaoloihin ja ennenaikaisiin työkyvyttömyyseläkkeisiin. Liikunta on merkittävä tekijä sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden toteutumiselle.

“Liikunnalla on tärkeä vaikutus työhyvinvointiin ja se osaltaan auttaa jaksamaan työssä pidempään. Panostamalla työntekijöiden liikuntamahdollisuuksiin tehdään kustannustehokkaita investointeja kansanterveyden eteen.”, linjaa OLL:n puheenjohtaja Hanna Huumonen.

Liikunnan merkitys unohtuu erityisesti elämän ja työuran nivelvaiheissa. Kun nuori siirtyy toiselta asteelta korkeakouluun, voivat liikuntamahdollisuudet tyrehtyä. Korkeakoululiikunnan rahoitus täytyykin saada kuntoon. Opiskelijoiden Liikuntaliitto haluaa myös vahvistaa liikunnan integroimista terveydenhuoltojärjestelmään niin opiskelun kuin yleisesti työuran aikana. Lisäksi työttömien maksuttomat liikuntapalvelut ylläpitäisivät terveyttä ja työkykyä työttömyysjakson aikana. Moni nuori on nykyään pätkätöissä tai työttömänä erityisesti työuran alkupuolella.

“Kun töihin on päästy, siellä on tärkeää myös viihtyä ja jaksaa.”, todetaan Allianssin työuramallissa. Pitkäkestoisen ja yhtäjaksoisen istumisen haitoista saadaan koko ajan lisää tutkimustietoa. “Istuminen ja työpäivän aikainen liikkumattomuus ovat suurimpia opiskelu- ja työkykyyn vaikuttavia tekijöitä Suomessa. Pidempiä työuria saadaan panostamalla sekä aktiiviseen työympäristöön että liikunnalliseen elämäntapaan. Esimerkiksi seisomatyöpisteet ja taukoliikunta parantaisivat jokaisen työyhteisön arkea.”, toteaa OLL:n varapuheenjohtaja Joonas Kinnunen.

Opiskelijoiden Liikuntaliitto on mukana Nuorten eläkeneuvotteluissa maanantaina 28.4. yhdessä muiden sitoutumattomien nuoriso- ja opiskelijajärjestöjen kanssa: 
http://www.alli.fi/sitenews/view/-/nid/3341/ngid/40
https://www.facebook.com/nuortenelakeneuvottelut


PS: Kannarimme ansiosta pääsin myös YLE:n Suora Linja-ohjelmaan puhumaan arkiaktiivisuuden merkityksestä työhyvinvoinnin kannalta.